نحوه بازگرداندن محصولات توییجین و موییجین

در صورتی که مشتری تصمیم به بازگرداندن کالا داشت (  دلایل فنی ، انصراف از خرید و…) می تواند محصول رو به نزدیکترین اداره پست تحویل داده و به آدرس نوشته شده بر روی بسته بندی ارسال نماید . بعد از دریافت کالا و بررسی و تایید توسط کارشناسان مبلغ پرداختی به طور کامل به حساب مشتری بازگردانده می شود .